Σχετικά με αυτό το Website

Αυτό το Website δημιουργήθηκε στο πλαίσιο εργασίας του μαθήματος Social Media Marketing του Μεταπτυχιακού προγράμματος “Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ” στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το Website δημιουργήθηκε από τους φοιτητές και τον επιβλέποντα/υπεύθυνο καθηγητή κ. Α. Κονιδάρη. Στόχος της δημιουργίας του ήταν οι φοιτητές να εξοικειωθούν με τη δημιουργία και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση τεχνικών Digital Marketing. Εδώ προωθούμε ένα ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε εξαρχής, και θα βοηθήσει στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τη χρήση των Social media στην Ελλάδα.

Tα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο αντιπροσωπεύουν τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα την άποψη των υπεύθυνων του Δικτυακού τόπου socialmediamarketingsurvey.eu.