Ερωτηματολόγιο έρευνας

Ερευνούμε – Εξερευνούμε – Ανακαλύπτουμε – Αξιοποιούμε

Το ερωτηματολόγιο (8 λεπτών) που υπάρχει στον παρακάτω σύνδεσμο (κάντε click εδώ ή στην παρακάτω εικόνα), είναι μια προσπάθεια αποτύπωσης της χρήσης των Social Media στην Ελλάδα και την επίδραση που έχουν στις αγοραστικές συνήθειες των Ελλήνων/Ελληνίδων.

Μόλις ολοκληρώσετε το ερωτηματολόγιο θα δείτε τον σύνδεσμο από όπου μπορείτε να κατεβάσετε τα Windows Desktop Backgrounds.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του ερωτώμενου, υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά εμπλουτίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (GDPR). Σε κάθε περίπτωση, όλα τα δεδομένα που καταχωρήθηκαν, θα χρησιμοποιηθούν από τους φοιτητές και τον καθηγητή του μαθήματος “Social Media Marketing” του Μεταπτυχιακού προγράμματος “Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Marketing” αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του μαθήματος.