Θέλουμε τη βοήθεια σου

Η έρευνα μας γίνεται για πρώτη φορά φέτος (2021). Θέλουμε τη γνώμη σας για τις ερωτήσεις που συμπεριλάβαμε και τον τρόπο προώθησης του ερωτηματολογίου ώστε να αυξηθούν οι απαντήσεις. Αν έχετε λοιπόν κάποια πρόταση για τη βελτίωση του ερωτηματολογίου με προσθήκη ή αφαίρεση ερωτήσεων, ή έχετε κάποια ιδέα για την προώθηση του σε μεγαλύτερο κοινό επικοινωνήστε μαζί μας στο: info@socialmediamarketingsurvey.eu